The Johnson & Lane Family tour in Zhangjiajie


On 29 Dec,2022,  the Johnson & Lane Family took the bullet train from Changsha to Zhangjiajie and began their 4 days Classic Zhangjiajie Avatar tour.

This photo was taken on 1 Jan, 2023 to show the Johnson and Lane Family touring at the Glass Bridge of Zhangjiajie Grand Canyon.
This photo was taken on 30 Dec,2022 to show the Johnson and Lane Family touring in Zhangjiajie Tianmen Mountain.

Ask Questions ?